Svenska villarucklet skänks bort: ”Akut rasrisk” 

Villan i Havsnäs, norra Jämtland, håller på att falla ihop. Kronofogden vågar inte ens gå in i huset under sitt besök och sätter marknadsvärdet till noll kronor. Den som vill kan alltså få hus och en 3,5 hektar stor tomt gratis.
”Bärande delar av byggnaden bedöms ej ha full funktionalitet och rasrisken är akut. Därför är byggnaden inte säker att beträda” står det i rapporten.

Landskapet i Strömsunds kommun är omvittnat vackert. ”Vi älskar vår natur och det stundtals unika landskapet som finns runt om oss” skriver Strömsunds kommun. På somrarna vandrar många turister uppför Klimpliklumpen som bjuder på vackra fjällvyer åt alla håll vid klart väder. Och det var naturen här som inspirerade den folkkäre författaren och skådespelaren Beppe Wolgers att skriva sagan om Dunderklumpen. 
Dunderklumpen blev en populär film på 70-talet där alla naturscener spelades in i Strömsund. 

En lantbruksfastighet vid Flåsjön ligger nästan lika vackert som i en Dunderklumpen-film: höga berg reser sig bortom ängar och skog. Bara några hundra meter bort ligger den 110 kvadratkilometer stora sjön, där ett odjur sägs simma runt (men den sågs senast för 100 år sedan).
Men de tre husen på den stora tomten är allt annat än vackra. Den ena byggnaden är sämre än den andra och det är naturligtvis ett ganska otacksamt uppdrag för Kronofogden att försöka hitta en köpare. 

Byggnaderna på den 3,5 hektar stora tomten håller på att rasa ihop.

”Samtliga byggnader har helt eller delvis rasat in, varför samtliga byggnader bedöms som rivningsobjekt. Fastigheten med dess byggnader har inspekterats, men på grund av akut rasrisk har inte samtliga delar av byggnaderna kunnat inspekteras” skriver värderingsmännen.

”Bedömningen är att de allra flesta spekulanter bedöms se de ekonomiska kostnaderna för renoveringar vida överstiga framtida marknadsvärden. Därmed bör byggnaderna ses som rivningsobjekt och värderingsobjektet som främst tomtmark med tillhörande åker/betesmark. Efterfrågan på tomtmark för småhus bedöms vara mycket låg i närområdet” står det i rapporten. 

Därför gör Kronofogden den enda rimliga slutsatsen. Fastighetens marknadsvärde är noll kronor. Den som vill ta över allt kan få det gratis. Så här motiveras beslutet:
”En potentiell köpare bedöms behöva ha en viss marginal för att våga åta sig arbetet att städa upp fastigheten, framför allt för risken att hitta svåra eller miljöfarliga material som kräver speciell utrustning/kompetens att riva, hantera, transportera och materialåtervinna/skicka till deponi. Totala kostnader för att göra fastigheten klar för byggnation eller bruka marken (som fastighet i helhet) bedöms överstiga värdet på marken efter åtgärderna”. 

Den 7 juni sker den exekutiva auktionen hos Kronofogden och då kan du alltså få 3,5 hektar mark utan att betala ett öre. Men att röja upp huvudbyggnaden verkar både svårt och farligt:
”Byggnaden har delvis rasat, yttervägg i källaren har rasat in på flera ställen och pågående marktryck samt avsaknad av dränering bedöms göra hela strukturen osäker”.

”Delar av köket på bottenvåningen har rasat in och delvis ned mot källarvåningen. Delar av rummet på vån 1 är därmed delvis på väg ner mot köket. Bärande delar av byggnaden bedöms vara ej ha full funktionalitet och därmed bedöms rasrisken vara akut och byggnaden bedöms inte säker att beträda” skriver värderingsmännen.

Ekonomibyggnaden har till största del rasat in. Enligt fastighetsdataregistret var byggnaden 105 kvadratmeter av sämre beskaffenhet. Även förrådsbyggnaden har delvis rasat. 
Slutsats: Samtliga byggnader bedöms av de flesta spekulanter ses som rivningsobjekt.

Se Kronofogdens annons här 

Ekonomibyggnaden har redan rasat ihop. Snart kan det vara villans tur.
Kronofogden vågar inte ens gå in i villan p g a rasrisken.
Pris på den exekutiva auktionen: noll kronor.
Havsnäs ligger strax norr om Strömsund, intill Flåsjön.