Paret vann mot byggjätten – slipper betala miljonbelopp

Ett par hade köpt en lägenhet i Arenstaden, men ville hoppa av affären före inflyttning. Då stämdes dom av byggjätten Peab på 1,8 miljoner kr för avtalsbrott. 
Nu har striden avgjorts i tingsrätten: paret vinner över byggjätten, som dessutom måste betala rättegångskostnaderna på 416 000 kronor. 

De senaste åren har 800 lägenheter byggts i arenastaden i Solna, en av Europas modernaste stadsdelar som rymmer de flesta typer av jättebyggen Här finns även Sveriges nationalarena Friends, Skandinaviens största galleria, hotell, kontor och infrastruktur. 
Det är byggjätten Peab som ansvarat för utvecklingen och man har stolt förklarat att ”området har utvecklats på ett fantastiskt sätt”. 

Men ett par håller inte med om den beskrivningen. 2016 tecknade dom ett s k förhandsavtal om köp av en lägenhet i Arenastaden. Löftet var att lägenheten skulle vara klar för inflyttning 2017. 

Men bygget försenades och Peab meddelade att paret kunde flytta in först 2018. Då bestämde sig paret för att hoppa av bostadsköpet eftersom ekonomin hade förändrats och även banken backat. Peab satte hårt mot hårt: bolaget vägrade häva köpet och hävdade avtalsbrott.

Tingsrätten fick i veckan lösa tvisten där Peab stämde paret på 1,8 miljoner kronor, rapporterar tidningen Mitti
Den summan motiverades med att lägenheten tappat värde och att paret dessutom skulle betala mäklar- och rättegångskostnader.

En oenig tingsrätt har nu förkunnat sin dom: paret hade rätt att häva sitt bostadsköp. Förhandsavtalet, som Peab ansåg vara bindande, var alldeles för luddigt formulerat vad gäller tillträdesdatum, står det i domen: Paret har ”därmed inte begått avtalsbrott och inte blivit skadeståndsskyldiga gentemot föreningen (Peab)”.
En av domarna ansåg dock att paret inte hade rätt att frånträda förhandsavtalet.

Som förlorande part ska Peab Bostad betala rättegångskostnader på 416 000 kronor. Men Peab förklarar att man kommer överklaga: 
”Särskilt eftersom domarna var oeniga. Det är angeläget för både oss och köparna att veta vilka regler som gäller när man tecknat ett avtal”, skriver Peabs pressavdelning i en kommentar av domen.

Arenastaden i Solna.